Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Właścicielem serwisu jest:

CENTRUM HOLDING 1 spółka akcyjna sp.k.
(dawniej: Formoco Sp. z o.o.)
siedziba: 30 – 403 Kraków, ul. Rzemieślnicza 26

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000433897 NIP: 679-265-64-74